wz

Píše se rok 2008 a v letních měsících, kdy slunce svítí a tráva se zelená vzniká i

1. Táborová kronika našeho Léta u koní. Z téhož roku vám nabízím kresby z pera našich účastníků. Díla jedinečná můžete sami ohodnotit v našem uměleckém turnaji, jež do konce března probíhá. Vítěz nechť  k nám nazpět se vrátí a vyjížďku přislíbenou máti.

Táborová kronika 2008

Z důvodu nečitelnosti originálu nabízíme přepis. Text není slohově upraven ani cenzurován:

 

             Už dopoledne jsme se začali sjíždět a už kolem poledne tekly i první slzy lítosti. Potom byl oběd a po obědě jsme šli všichni společně ke koním. Všichni nejvíc obdivovali hříbata, ale ani dospělí koně nezůstali pozadu. Když jsme se vrátili, začali jsme vybalovat. Uzavírala se nová přátelství a začaly i první spory. Poté, co jsme všichni vybalili, šli jsme společně ke koním a také jsme je vodili.

           Druhý den konečně došlo na ježdění. Na jízdárně jsme šli jenom krokem, abychom se naučili alespoň trochu koně ovládat. Na jízdárnu šli Lirton, Orka, Betynka, Vendulka a Sluníčko. Jezdili jsme na dva loty. První lot koně přivedl

z výběhu, vyčistil, nasedlal a nauzdil a přivedl na jízdárnu. Když dojezdili, převzal koně druhý lot, který jezdil, sjel na koních do stájí, odsedlal, oduzdil a odvedl koně do výběhu. A hned první den se Katce Lirton zplašil a tady zůstalo pověstné:

„ Lirtone!!!“ a k tomu zoufalé vyhození rukou nahoru. Naštěstí se tomu Katka smála už ten den, když jsme šli od koní.

           Třetí den jsme dopoledne jezdili na Sluníčku a Vendulce na lonži. Skoro všichni jsme klusali. Dominika jela na Sluníčku a když klusala, Sluníčku podklouzly zadní nohy a Domča spadla. Potom jsme si z ní dělali srandu, že ji Sluníčko pasovalo na jezdce. Odpoledne jsme jezdili na jízdárně. Jezdili jsme zase jen krokem,

ale začínali jsme se učit už některé jízdárenské povely, jako změna směru přes úhlopříčku a další.

           Čtvrtý den jsme koně vodili a když jsme je šli chytit, čekalo nás nemilé překvapení v podobě díry ve výběhu. Koně byly pochopitelně pryč. Začali jsme je stopovat a setkali jsme se s úspěchem. Koně se pásly na louce. Zase jsme je vodili

a večer jsme jezdili.

           Další den přijela Sára a večer jsme už klusali a někteří z nás jeli na vyjížďku.

           Šestý den jsme jezdili na lonži na jízdárně.

           Další den se jezdilo dopoledne na jízdárně a odpoledne byla stopovačka.

           Den na to bylo vyhlášení výsledků a poté jsme šli ke koním a polovina z nás jela na vyjížďku na úpatí Vladaře a druhá polovina uklízela výběh.

           Další den jezdila druhá polovina a ta první uklízela zbytek výběhu.

           Předposlední den patřil soutěžím. Zdobili jsme koně, předváděli je na ruce jednotlivě i ve skupinách a odpoledne jsme jezdili. Večer byl táborák, pekly se buřty a bylo  vyhlášení soutěže. Dnes večer také dvě z nás odjíždějí.

           V sobotu ráno přichází loučení. Všichni dobalují vše, co ještě není dobalené

a navzájem se ujišťují, že příští rok přijedou znova.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.